Inspirerende lezingen en workshops - Frits Roelfsema
Laat de toekomst je inspireren

De huidige stand van de techniek is het startpunt va waanzinnige ontwikkelingen die ons allemaal gaan raken.
Nemen robots ons werk over, wat gaat kunstmatige intelligentie voor rol spelen, is er nog wel energie genoeg in de toekomst en hoe voeden we de gehele wereld?  
Ondernemers, beleidmakers, economen moeten zich realiseren dat de impact van wat op ons af komt enorm is dat je nu al moet voorsorteren op de gevolgen ervan, om te voorkomen dat je organisatie, bedrijf, branche of overheidsinstelling disruptieve trekjes gaat vertonen.

Ik zie het als mijn taak iedereen die aan het roer staat een blik in die toekomst te bieden en hen te inspireren daarmee met hun mensen en klanten aan de slag te gaan. Daarom geef ik inspirerende lezingen over de toekomst.Om organisaties hulp te bieden concreet aan de slag te gaan met de implementatie van de toekomst, heb ik een drietal workshops ontwikkeld. De mensen en de organisatie vertrouwd maken met de toekomst en leren hoe de verbinding met die toekomst tot stand gebracht kan worden op een permanente basis. 

Lees er meer over deze site

Informatie:  
   
Frits Roelfsema/Bureau Toekomst
Mobiel Frits: 06 43 94 94 74
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint